Drogi Pracodawco

1 W świetle obowiązujących przepisów prawa pracy jesteś zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom pragnę zaoferować pomoc w zakresie kompleksowej obsługi BHP, P.Poż w ramach outsorcingu.

Outsorcing jest najlepszą metodą na zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem etatowego pracownika poprzez powierzenie zewnętrznej firmie realizację określonych zadań. Jest to działanie zgodne z K.P. który w art. 237 § 2 „Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.

Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych. Usługi świadczę na zasadzie umowy stałej (nadzór i doradztwo) lub w ramach jednorazowych zleceń np. szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja wypadkowa.
Świadcząc usługi staram się ofertę dopasować do indywidualnych potrzeb klientów, dogodne terminy i miejsca np. szkoleń okresowych. Zapewniam szybką i fachową obsługę, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy, konkurencyjne ceny.

Zapraszam do współpracy