Znaki ewakuacyjne i ich rodzaje

Z jak wieloma odmianami znaków ewakuacyjnych możemy się spotkać w sprzedaży? Które z nich koniecznie muszą się pojawić w zarządzanym przez ciebie obiekcie, aby jego drogi ewakuacyjne zostały oznaczone zgodnie z zaleceniami inspektora straży pożarnej? Przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem znaki ewakuacyjne, opisując je w bardzo szczegółowy sposób. Naszym celem jest przybliżenie Państwu bardzo ważnej tematyki bezpieczeństwa w budynkach, której częścią jest właśnie oznakowanie dróg ucieczki. Pierwszym z najczęściej spotykanych znaków jest tabliczka z napisem WYJŚCIE EWAKUACYJNE.  Są to tabliczki o różnej wielkości, najczęściej jednak spotykane w formacie A4. Umieszcza się je na drzwiach lub powyżej drzwi ewakuacyjnych, tak aby jednoznacznie je oznaczyć i osoby uciekające z budynku, wiedziały że kierują się do dobrych drzwi. Jak wyglądają takie znaki? Na zielonym tle zostaje umieszczony napis WYJŚCIE EWAKUACYJNE. Oba wyrazy napisane zostały przy użyciu wielkich liter i mogą występować w jednym wierszu lub dwóch. Tabliczka powinna mieć taką wielkość, aby była dobrze widoczna nawet z większej odległości, umożliwiając łatwe i sprawne przeczytanie napisu.

Znak ewakuacyjny - wyjście ewakuacyjne

znak ewakuacyjny bhp

Kolejnym z częściej występujących znaków, są znaki ewakuacyjne przedstawiające biegnącego człowieka, kierującego się w stronę drzwi. Pomiędzy sylwetką człowieka a drzwiami może jeszcze występować strzałka. Wskazuje ona prawidłowy kierunek ucieczki. Znak ten jednoznacznie należy interpretować – oznacza on konieczność udania się w tym właśnie kierunku, aby osiągnąć drzwi i wydostać się z pomieszczenia lub budynku. Nie przypadkowo znaki ewakuacyjne używają symbolu człowieka biegnącego. Taki rysunek ma motywować do szybkiego działania w ewakuacji. Takie znaki ewakuacyjne można często spotkać w zamkniętych pomieszczeniach, przeznaczonych na jednorazowy pobyt większej liczby osób. Są to między innymi sale wykładowe, aule, sale konferencyjne czy nawet sale kinowe. W tych ostatnich, z uwagi na fakt że przez większość czasu panuje tam duże zaciemnienie, stosuje się znaki ewakuacyjne z podświetleniem. Zamontowane na ścianie na wysokości umożliwiającej dostrzeżenie przez widzów, są włączone przez cały czas. Zielona poświata nie jest uciążliwa dla wzroku, ale jednocześnie gwarantuje najlepszą czytelność takiego oznakowania.

Znaki ewakuacyjne - tabliczki

znaki ewakuacyjne tabliczki 

Kolejną grupą znaków ewakuacyjnych są tabliczki, które umieszcza się na drzwiach. Tabliczki takie mają informować o sposobie ich otwierania, a więc znajdziemy na nich napis pchać lub ciągnąć. Jaki jest tego cel? Przede wszystkim jednoznaczne poinformowanie ewakuujących się osób o tym, jak należy takie drzwi otworzyć. Pozwala to uniknąć niebezpiecznych sytuacji, w których w panice drzwi będą potrząsane, odbierając tym samym cenne sekundy na bezpieczną ucieczkę. Pamiętajmy o jednej, bardzo ważnej rzeczy. Wszystkie znaki ewakuacyjne mają jednolity kolor tła, a mianowicie zielony. Jest to jedną z charakterystycznych cech, dzięki czemu zostaje w nas wykształcony nawyk, aby w sytuacji zagrożenia, poszukiwać takich właśnie oznaczeń i stosować się do nich. Taki sposób oznaczania znaków ewakuacyjnych stosowany jest na całym świecie.